Map search for Vietnam

X

Jobs in Vietnam Vietnam & Career in Vietnam Vietnam - Find a new job today!

 Nhân viên kinh doanh - Hà Nội

Mô tả về công việc. Phối hợp với các nhóm hỗ trợ để tư vấn, xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng. Powered by Phan Quang Communication. 5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:34 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:34 GMTKế toán công nợ - Hà Nội

Mô tả về công việc. Gửi thông tin đơn hàng COD cho thủ quỹ hàng ngày và kiểm soát đầy đủ tiền COD thu về hàng ngày. Powered by Phan Quang Communication.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:34 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:34 GMTThợ hơi - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Biết làm các công việc liên quan bên hơi (hơi nóng, hơi nguội). Biết hàn nồi hơi, đường ống hơi. Ưu tiên biết sửa nồi hơi.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:29 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:29 GMTNhân viên bảo vệ - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, phong cách chuyên nghiệp. Bảo vệ tài sản của công ty và nhân viên, duy trì môi trường làm việc an…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:21 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:21 GMTPhụ kho - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Làm thủ tục xuất - nhập hàng: Thực hiện việc kiểm đến hàng hóa trước khi xuất - nhập hàng. Nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh. 5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ a month<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:10 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:10 GMTContent marketing - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Lập kế hoạch quản trị và sáng tạo nội dung online: Viết bài PR, SEO, Ads. Phối hợp team design để đưa ra ý tưởng về nội dung và thiết kế các…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:11 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:11 GMTThư ký phòng QS - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Lên kế hoạch mua sắm tất cả văn phòng phẩm của phòng QS, nhập dữ liệu vật tư hằng ngày. Nhận thông tin hồ sơ từ công trình gửi về, kiểm tra…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:11 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:11 GMTNhân viên kinh doanh bất động sản - Hà Nội

Mô tả về công việc. Tìm kiếm, khai thác và phát triển nguồn khách hàng. Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:08 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:08 GMTGiảng viên cơ hữu khoa xây dựng - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Quản lý xây dựng/ Kỹ thuật thi công hoặc Kinh tế xây dựng: Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong ngành Quản lý xây dựng/ Kỹ thuật công…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:07 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:07 GMTNhân viên QA/QC - Khánh Hòa

Mô tả về công việc. Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo phân công của cấp quản lý trực tiếp. Tương đương Anh văn B trở lên.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:05 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a">Khánh Hòa jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:05 GMTGiảng viên khoa XH học, công tác xã hội, Đông Nam Á - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Giảng dạy, kiểm huấn, nghiên cứu. Thạc sĩ giảng dạy, nghiên cứu. Powered by Phan Quang Communication. Tốt nghiệp thuộc các lĩnh vực:<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:38:06 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:38:06 GMTNhân viên hành chính - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Đăng tin, lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ phỏng vấn. Theo dõi chấm công hàng ngày, nhắc nhở, lập biên bản nhân viên quên chấm công.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:59 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:59 GMTTrưởng ca xưởng sản xuất - Vĩnh Phúc

Mô tả về công việc. Lập kế hoạch, điều độ sản xuất theo kế hoạch đảm bảo đáp ứng tiến độ. Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện theo quy trình sản xuất, quy…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:59 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=V%C4%A9nh+Ph%C3%BAc">Vĩnh Phúc jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:59 GMTGiảng viên cơ hữu ban cơ bản - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Giảng dạy theo chuyên môn. Tham gia các sân chơi học thuật trong bộ môn. Thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến công tác của nhà trường và…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:55 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:55 GMTNhân viên trông coi kho nhà máy - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Cần tuyển 02 Nam làm việc tại công ty tại khu công nghiệp quận: Tân Bình, Bình Dương, khu chế xuất Quận 7. Nam, tuổi từ 18 - 40.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:54 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:54 GMTGiảng viên cơ hữu khoa công nghệ thông tin - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Giảng dạy các môn về ngành Công nghệ thông tin: Cấu trúc dữ liệu và thuật giải, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu phân tán, khai phá…<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:56 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:56 GMTChuyên viên QS - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả về công việc. Tiếp nhận thông tin về các dự án từ cấp quản lý và phối hợp với các phòng ban liên quan lập hồ sơ mời thầu. Có khả năng đàm phán tốt.<br>From АЗС Газпром - Wed, 21 Oct 2020 15:37:42 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:42 GMTCV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - EXIMBANK - Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng.<br>From EXIMBANK - Wed, 21 Oct 2020 15:37:36 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:37:36 GMTManufacturing Deployment Analyst - Arcstone - Việt Nam

Arcstone is at the forefront of helping manufacturers gain visibility and optimize their production processes through digitization by implementing a next-gen…<br>From Indeed - Wed, 21 Oct 2020 15:36:55 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Vi%E1%BB%87t+Nam">Việt Nam jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:36:55 GMTAdmin Staff / Interpreter / Sales Support - Tiếng Nhật N2 - ICONIC Co,.Ltd. - Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Việt Nam. Bán hàng &amp; Phát triển/Quản lý kinh doanh. Cập nhật danh sách khách hàng (quản lý bằng tiếng Nhật). Tạo bảng báo cáo kinh doanh.<br>From Iconic - Wed, 21 Oct 2020 15:35:32 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Wed, 21 Oct 2020 15:35:32 GMT